พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: announce

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลราคาประกาศแร่ 104 recent views

    ข้อมูลราคาประกาศแร่ หมายถึง ข้อมูลของราคาของแร่นั้น ๆ ที่ได้ประกาศเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวง
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนางานอนุญาต 25 พฤษภาคม 2564