Skip to content

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบัญชีข้อมูล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูงเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม