• ข้อมูลประทานบัตร 8575 total views 123 recent views

    เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
    กลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้ 7 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).